«چرایی و چگونگی انتخاب رضاخان برای کودتا»

153 بازدید | 8 ماه پیش

نشست‌های سرای کتاب
45 ویدئو 7.3 هزار بازدید کل آخرین بروزرسانی 2 ماه پیش
خانه کتاب ادبیات و ایران 1402

یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران، کودتای سوم اسفند 1299 رضاشاه است که دولت انگلیس به خاطر تصویب نشدن قرارداد 1919 در مجلس، جلوگیری از نفوذ روسیه کمونیستی در ایران و حفظ منافع خود در هندوستان، یکی از مهره‌های اصلی این اتفاق بود و رضا میرپنج را به عنوان فرمانده قزاق‌ها انتخاب کرد.

ریشه‌های کودتای سوم اسفند 1299 را باید در خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی اول و سرخوردگی جبهه مخالف استبداد در ایران جست وجو کرد. از سال 1290، شمال ایران زیر سلطه روسیه و جنوب تحت سیطره انگلیس بود. دولت مرکزی در زمان سلطنت احمدشاه قاجار، وضعیت بدی داشت و بین سال‌های 1288 ـ 1300 بیش از پنجاه بار کابینه تغییر کرد.

از آنجایی که رضاخان آموزش‌های نظامی را در نیروهای قزاق گذرانده بود، از درجه میرپنجی به درجه سرتیپی رسید و در پاییز همان سال، به مقام فرماندهی نیروهای قزاق رسید و سرنوشت به گونه‌ای دیگر رقم خورد...

در نشست پیش رو، علی شجاعی صائین، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ معاصر مهمان ما بود تا درباره «چرایی انتخاب رضاخان برای کودتا» توضیحاتی را ارائه دهد.

 

دسته‌بندی‌ها:
پخش زنده

برچسب‌ها:

نشست‌های سرای کتاب
45 ویدئو 7.3 هزار بازدید کل آخرین بروزرسانی 2 ماه پیش