قوانین و مقررات

«تلویزیون اینترنتی کتاب» با صدور مجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده و ملزم به رعایت تمامی قوانین، مقررات و ضوابط این سازمان در برنامه‌سازی و تولید محتوا است.

شرایط استفاده «تلویزیون اینترنتی کتاب» آن بر طبق قوانین و مقررات مربوطه در جمهوری اسلامی ایران است. این شرایط در برگیرنده هیچگونه محدودیت یا مغایرتی با حقوق حمایت از مصرف‌کننده تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران نیست.